Dzień Przedszkolaka

Organizacja dnia w naszym punkcie przedszkolnym:

 • Zajęcia terapeutyczne odbywają się codziennie w wymiarze 5 godzin (4 godziny terapii grupowej i 1 godzina terapii indywidualnej) – w zależności od potrzeb i możliwości dziecka czas poszczególnych terapii może ulec zmianie po wspólnej decyzji terapeutów i rodziców
 • Poza godzinami zajęć terapeutycznych funkcjonuje grupa, w której odbywają się zajęcia ogólnorozwojowe
 • Istnieje możliwość dodatkowej terapii, w tym indywidualnej, w zależności od potrzeb dziecka

Podczas każdego dnia przedszkolnego realizowane są:

 • indywidualne zajęcia terapeutyczne prowadzone przez psychologa bądź pedagoga specjalnego
 • program przedszkolny stworzony zgodnie z rozporządzeniem MEN, dostosowany do indywidualnych potrzeb dzieci,
 • metody terapeutyczne dostosowane do specyficznych potrzeb każdego dziecka – model TEACCH, terapia neurobiologiczna, programy stymulacyjno-rozwojowe, elementy technik behawioralnych, ale również metody humanistyczne ,
 • zajęcia stymulujące zmysły z elementami SI,
 • ćwiczenia logopedyczne,
 • muzykoterapia, arteterapia,
 • ruch rozwijający W. Sherborne ,
 • program aktywności Knillów,
 • trening rozwoju kompetencji przedszkolnych,
 • trening rozwoju kompetencji społecznych,
 • trening rozwoju kompetencji międzyrówieśniczych,
 • oraz trening samodzielności.