Trening Sluchowy Johannsena

Jednym ze sposobów pomocy dzieciom z trudnościami w nauce, opóźnionym rozwojem mowy, nadpobudliwością jest Indywidualna Stymulacja Słuchu dr Johansena. Wiele przypadków trudności w nauce, zaburzeń artykulacji, nadpobudliwości, zaburzeń emocjonalnych ma źródło w trudnościach przetwarzania dźwięku na poziomie centralnym.
 
Wśród czynników, które mogą wpływać na powstawanie problemów z centralnym przetwarzaniem słuchowym wyróżnia się:
  • zapalenie ucha środkowego,
  • sączkowanie uszu,
  • genetyczne predyspozycje np.: dysleksja
  • wcześniactwo,
  • niedotlenienie w czasie porodu,
  • urazy głowy.

Program terapii jest indywidualnie dostosowany do potrzeb dziecka.