Kadra i specjaliści

mgr Anna Olejnik - dyrektor, pedagog/socjoterapeuta

Ukończyła wychowanie przedszkolne i edukację wczesnoszkolną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą na PWSZ w Wałbrzychu oraz pedagogikę resocjalizacyjną na Uniwersytecie Opolskim, a także studia podyplomowe z zakresu socjoterapii oraz z kurateli sądowej. Obecnie studiuje Wychowanie przedszkolne i edukacje wszesnoszkolną. Od 2007 roku pracuje jako pedagog i wychowawca w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wałbrzychu. Przez 7 lat była również kuratorem sądowym Sadu Rejonowego w Wałbrzychu wspierając rodziny niewydolne wychowawczo oraz osoby uzależnione.

Od najmłodszych lat uwielbiała opiekować się dziećmi i to właśnie z tego powodu w 2013 roku otworzyła swoje pierwsze przedszkole językowe. Zawsze najwięcej uwagi poświęcała jednak dzieciom, które wymagały szczególnego wsparcia. Aby lepiej im pomagać ukończyła różnorodne kursy i szkolenia, między innymi: EEG Biofeedback, Integracja odruchów pierwotnych S.Goddard, Diagnoza i terapia ręki, M-CHAT-R Wczesne Wykrywanie Autyzmu, Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Shreborne, ABC Autyzmu, Diagnoza w kierunku Autyzmu i Zespołu Aspergera, Komunikacja Osób z Autyzmem, Diagnoza Funkcjonalna - Profil Psychoedukacyjny PEP-R, Diagnoza małych dzieci.

Obecnie studiuje Edukację wczesnoszkolną i pedagogikę przedszkolną oraz uczestniczy w badaniach naukowych dot.adaptacji i walidacji testu PEP-3 w zespole badawaczym prof. Ewy Pisuli na Uniwersytecie Warszawskim. Jest także partnerem wspierającym akcji BadaBada prowadzonej przez Fundację Synapsis.

 

Gr I

mgr Aleksandra Lazar-Targowska - nauczyciel przedszkolny, oligofrenopedagog

 Ukończyła studia z zakresu Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne oraz Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną na DSW we Wrocławiu.procowała w przedszkolach publicznym oraz niepublicznych, gdzie odkryła zamiłowanie do pracy z dziećmi wymagającymi szczególnej troski ze strony nauczyciela w procesie edukacji. Ukończyła szkolenia z zakresu pracy z dziećmi min: Praca z dzieckiem autystycznym w przedszkolu organizowanym przez Fundację SYNAPSIS, szkolenie z zakresu arteterapii, Ochrona dzieci w wieku przedszkolnym przed skutkami destruktywnych działań rodziców- alkohol, agresja, przemoc, Kreatywni interaktywnie. Łączenie tradycyjnych metod nauczania z nowoczesnymi technologiami w edukacji przedszkolnej, Rozwijanie aktywności twórczej u dzieci, Co można wyczytać z rysunku dziecka?, Integracja od przedszkola, Efektywna komunikacja w przedszkolu, Każde dziecko jest potencjalnie uzdolnione. lecz na wiele różnych sposobów, Jak korzystać z teorii inteligencji wielorakich w przedszkolu.

Gr. II

mgr Rafał Świdurski

 

Gr. III

mgr Renata Gądek

pomoc:

 

mgr Katarzyna Rainczuk - psycholog

mgr Joanna Zawisza-Smejlis - psycholog

mgr Maciej Smolan - fizjoterapeuta

mgr Monika Hełmecka - fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej

Ukończyła fizjoterapię, a także kursy i szkolenia: Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa, Kurs koncepcji Halliwick, Kurs metody Johansen IAS, Kurs koncepcji PNF, Dwustopniowy kurs integracji sensorycznej, Masaż tensegracyjny oraz warsztaty doszkalające: Dzieci z Zespołem Aspergera i ze spektrum Autyzmu, Wczesna interwencja terapeutyczna i wspieranie rozwoju. Elementy diagnozyi terapii dziecka 0-36 m.ż., Muzykoterapia jako forma rehabilitacji w chorobach neurologicznych, Kinesiology taping, Trening relaksacyjny, Jak rozmawiać, żeby pomóc – warsztaty komunikacji z pacjentem i jego rodziną, Stymulacja rozwoju poznawczego i emocjonalnego dziecka do 3 r.ż. Warsztaty integracji sensorycznej - diagnoza i terapia małego dziecka oraz dziecka z autyzmem. Prowadzi Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka "Sensorek" w Wałbrzychu, którego pacjentami są dzieci z autyzmem, Zespołem Aspergera oraz dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej oraz zaburzeniami rozwoju.

 

mgr Agnieszka Dziedziec - logopeda, audiolog

 

Ukończyła Uniwersytet M.C.-Skłodowskiej w Lublinie. Obecnie kontynuuje studia z Neurologopedii. Pracuje jako nauczyciel wspomagający dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera w szkole podstawowej w Świdnicy. Pracuje również jako logopeda podczas turnusów dla dzieci z ASD i ZA

 mgr Patrycja Lisowska-Szczurek - fizjoterapeuta z uprawnieniami pedagogicznymi

Ukończyła Fizjoterapię oraz kursy Neurobiologiczne podstawy Integracji Sensorycznej, Metoda Neurorozwojowa NDT-Bobath, Terapia czaszkowo-krzyżowa - moduł I, II, III, IV, V, VI, Kurs koncepcji PNF podstawowy i rozwijający, Wielowymiarowa terapia manualna stóp, Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Masaż tensegracyjny, a także wzięła udział w warsztatach doskonalących: PNF w pediatrii, Neurorehabilitacja - ćwiczenia czucia głębokiego, Pediatria dla fizjoterapeutów, Koncepcja NDT-Bobath w pracy z dziećmi, Metody diagnozy i terapii dziecka z grupy ryzyka, Kursy Thera Band Academy. Obecnie pracuje w Centrum Wspomagania Rozwoju Dzieci "Sensorek" w Wałbrzychu, pracowała również w Centrum Rehabilitacji Promyk w Świebodzicach i Fundacji Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Wałbrzychu.

mgr Malwina Balwierz - tyflopedagog

mgr Magdalena Demeszuk  - dogoterapeuta/ oligofrenopedagog